Elbert County, Georgia

GRAMPS ID P0089

References

  1. Nancy Jane Scales [I2285]
  2. Nathaniel Scales [I0606]
  3. Thomas Skelton [I0607]
  4. Zachariah Skelton [I2284]